Menu Close

Darbo užmokestis

VARĖNOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2020 M

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis

mėnesinis darbo užmokestis €

1. Direktorius 1 *
2. Mokytojas 1 1311
3. Vyresnysis mokytojas 6 1417
4. Mokytojas metodininkas 2 1517
5. Auklėtojai 1 915
6. Vyresnysis auklėtojas 4 1003
7. Sekretorė 1 *
8. Mokytojo padėjėjas 2 *
9. Sandėlininkas 1 *
10. Darbininkas 1 MMA
11. Valytojas 2 MMA

Informacija apie Varėnos specialiosios mokyklos darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės irsavivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin.,2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739)

 

 

 

Skip to content