Menu Close

Tikslai ir uždaviniai

Tikslai

1. Kurti saugią ir sveiką ugdymo ir ugdymosi aplinką.

2. Skatinti bendruomenės narių pozityvų ir atsakingą bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

Uždaviniai:

1. Organizuoti pedagoginės, socialinės pagalbos mokiniams teikimą.

2. Plėtoti mokinių asmeninius gebėjimus, socialinius įgūdžius.

Ieškoti inovatyvių bendravimo būdų su tėvais, sprendžiant mokinių elgesio ir pažangos pasiekimų klausimus.

 

 

Skip to content