Menu Close

Mokinių priėmimas į bendrabutį

1. Į Varėnos  specialiosios mokyklos bendrabutį tėvų (globėjų,rūpintojų)prašymu priimami gyventi specialiųjų poreikių turintys mokiniai,neturintys galimybės atvykti ar būti pavežami kiekvieną dieną į mokyklą mokslo dienomis.

2. Mokyklos bendrabutyje apgyvendinami tik toje pačioje mokykloje besimokantys mokiniai.

3. Mokinių priėmimas į bendrabutį įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

4. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Už mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako mokyklos direktorius.

6. Mokinio išvykimas iš bendrabučio  įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

7. Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių.

Skip to content